Menu

Agriculture definition

Agriculture eller landbrug som det kaldes i almindelighed, defineres som dyrkning og opdræt af dyr, planter og svampe til fødevarer, fibre, biobrændstoffer, medicinalplanter og andre produkter, der bruges til at opretholde og forbedre menneskeliv. Agriculture var den vigtigste udvikling i stigningen af stillesiddende menneskelig civilisation, hvorved opdræt af tamme arter skabte fødevareoverskud, der fremmede udviklingen af civilisationen. Studiet af agriculture er kendt som landbrugsforskning. Jordbrugets historie går tilbage tusinder af år, og dens udvikling er blevet drevet og defineret af meget forskellige klimaer, kulturer og teknologier. Industrielt landbrug baseret på stort monokulturbrug er blevet den dominerende landbrugsmetode.

Videre til værktøjslinje