Menu

Cropsat

Se dine markafgrøder fra satellit via Cropsat.dk

På CropSAT.dk kan du udarbejde et gradueret kvælstoftildelingskort og udlæse en N- tildelingsfil, som er mulig at indlæse i traktorens computer. Udfra et vegetationsindeks, som er beregnet på baggrund af satellitbilleder, kan man se, hvordan biomassen varierer  både inden for og mellem ens marker. Vegetationsindekset er et udtryk for, hvor grøn ens afgrøde er. Med andre ord, hvor godt trives afgrøden. Jo mere gult vegetationsindekset er, desto dårligere trivsel. Jo mere grønt vegetationsindekset er, desto bedre trivsel.

Om CropSAT

CropSAT er et værktøj finansieret i samarbejde mellem SEGES og NaturErhvervstyrelsen, der viser biomassen på dine marker beregnet ud fra satellit billeder. I perioden fra april til juni 2016 var målet at der skulle findes mindst to satellit billeder af størsteparten af markerne i Danmark. Alt afhængig af mulighederne kan der blive flere – eller færre billeder. Du kan se udviklingen af dine afgrøder og udarbejde graduerede gødningstildelingsfiler efter afgrødens behov.

Anvendelse af CropSat

Gødningstildelingsfiler baseret på vegetationsindeks udviklet i CropSAT kan frit benyttes som de er, men dog skriver de også på CropSat.dk at de ikke giver garanti for deres funktion og korrekthed. Alt form for downloading og anvendelse af filer sker på eget ansvar.

Videre til værktøjslinje